medica הינו המרכז הרפואי הגדול ביותר בארץ לכירורגיה בינונית וקטנה המעניק מגוון שירותי רפואה מידי הרופאים המובילים בישראל ועם הטכנולוגיה המתקדמת בעולם.
כחלק מהרגולציה בתחום הבריאות, נדרש בית החולים לדווח למערכת ה-EMR קמליון, המשמשת לניהול תיק רפואי. 
בנוסף, חלק מהמטופלים מגיעים דרך קופות החולים, ואלו דורשות שליחת וקבלת נתונים ומסמכים באופן דיגיטלי.

“מדיקה מרכזים רפואיים” ברמת החייל הינו בית חולים פרטי המעניק מגוון שירותי רפואה מידי הרופאים המובילים בישראל ועם הטכנולוגיה המתקדמת בעולם.

כחלק מהרגולציה בתחום הבריאות, נדרש בית החולים לדווח למערכת ה-EMR (Electronic Medical Record) קמליון, המשמשת לניהול תיק רפואי.

לשם כך פיתחנו מספר web servisce, בהתאם לדרישות הרגולציה:

  • שידור פרטים דמוגרפיים של מטופל + פרטי קבלה ממערכת פריוריטי של בית החולים, לאחר הקבלה האדמיניסטרטיבית, אל הקמליון.
  • קליטת פרטי צוות רפואי וזמני התחלת וסיום הניתוח ממערכת קמליון לפריוריטי לצורך חישוב עלויות הצוות
  • שידור פרטי השתלים – מק”ט ותאור פריט, מספר סידורי ותאריך תפוגה, לאחר סיום ניתוח.

קופ”ח כללית דרשה מבית החולים להתחיל להעביר את דרישות התשלום בצורה אלקטרונית, דרך כספת של CyberArk, ובנוסף לצרף לכל תביעה את:

  • טופס התחייבות
  • דו”ח ניתוח
  • מכתב שחרור

המערכת מאחזרת לכל תביעה את קבצי ה-PDF הרלוונטיים, הן ממערכת פריוריטי והן ממערכת קמליון (התיק הרפואי), מאחדת אותם ל-PDF יחיד,
ולבסוף אורזת את קבצי ה-PDF של כל התביעות לקובץ ZIP יחיד.

 

בנוסף, פיתחנו API שניגש לקופ”ח מאוחדת עם מזהה מטופל, ומקבל ממנה את ההתחייבות לתשלום עבור הניתוח.

API זה פונה למאוחדת ב-SOAP, ומעדכן את פריוריטי ע”י OData.